“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương,...” Cái ngày đầu tiên đi học ấy, chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đều đã trải qua. Một ...